14/6/14

Οι σύμμαχοί μας στους αγώνες μας για ίσα δικαιώματα!!!

Πρεσβείες που υποστηρίζουν το Athens Pride

Αθήνα - Οι Πρεσβείες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτών, της Ιρλανδίας, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας εξέδωσαν σήμερα την ακόλουθη ανακοίνωση:

Οι Πρεσβείες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτών, της Ιρλανδίας, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην Ελλάδα υποστηρίζουν το Athens Pride που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2014. Οι χώρες μας υποστηρίζουν σθεναρά τα δικαιώματα των LGBT ατόμων, και δεσμεύονται υπέρ των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι χώρες μας, μαζί με τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, συμμετέχουν ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των ΜΚΟ, όπως το Athens Pride, των οποίων οι δράσεις είναι καταλυτικές για αυτή τη μάχη κατά των διακρίσεων.
________________________________________
Embassies support Athens Pride
Athens – The Embassies of Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, the Netherlands, Norway, Sweden, the UK, and the USA today issued the following statement:
The Embassies of Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, the Netherlands, Norway, Sweden, the UK, and the USA in Greece lend our support to Athens Pride on June 14, 2014. Our countries strongly support the rights of LGBT people, as part of our commitment to universal human rights. Our countries, together with member states of the United Nations, participate actively in international efforts to combat social stigma and the violation of human rights based on sexual orientation and gender identity. As such, we support the efforts of human rights groups and NGOs such as Athens Pride, whose actions are key in this battle against discrimination. 

________________________________________
Les Ambassades soutiennent la marche des fiertés à Athènes
Athènes – Les ambassades d’Allemagne, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis, de Finlande, de France, d’Irlande, de Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, et de Suède ont publié aujourd'hui le communiqué suivant:
Les ambassades d’Allemagne, du Canada, de Danemark, des Etats-Unis, de Finlande, de France, d’Irlande, de Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, et de Suède en Grèce apportent leur soutien à la marche des fiertés, qui se tiendra à Athènes le 14 juin 2014. Ce soutien s’inscrit dans le cadre de l’action résolue menée par nos pays pour le respect des droits fondamentaux des personnes LGBT et pour l’universalité des droits de la personne. Conjointement avec les membres des Nations Unies les plus impliqués dans ce combat, nos pays participent activement à tous les efforts internationaux pour lutter contre la stigmatisation et les violations des droits de la personne fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Nous soutenons, dans ce cadre, les efforts déterminés des défenseurs des droits de l’homme et des ONG, dont la mobilisation est fondamentale dans ce combat.
Πηγή: https://www.facebook.com/NetherlandsEmbassy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου