21/7/15

Η Παιδεία είναι το απόλυτο εργαλείο κατά των έμφυλων διακρίσεων

Διαβάζουμε στο διαδίκτυο ότι προτίθενται επίσημοι φορείς να συνεργαστούν και να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να εντοπίζουν τις έμφυλες ρατσιστικές εκφράσεις και πρακτικές, τόσο μέσα στο ίδιο το σύστημα όσο και μέσα στον κοινωνικό ιστό του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε σιγά σιγά και με τη βοήθεια των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων να τις εξαλείψουν.

Πιο συγκεκριμένα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας , του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών συμφώνησαν να συνεργαστούν, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου που θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των στελεχών και των εκπαιδευτικών της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την υλοποίηση προηγούμενων συναφών έργων.

Το πλαίσιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει:


1) Τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιμόρφωσης που θα απευθύνεται στα στελέχη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων) και στους/στις εκπαιδευτικούς και το οποίο θα περιλαμβάνει ημερίδες ευαισθητοποίησης και προγράμματα επιμόρφωσης.

2) Ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα βασίζεται στην προσαρμογή του υλικού που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.δ "Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία" και 4.1.1.α «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-2000-2006 – Μέτρο 4.1 – Ενέργεια 4.1.1.)

3) Σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση της υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων στο σύνολο της επικράτειας, με έμφαση αφενός σε εκπαιδευτικές περιφέρειες γεωγραφικά απομακρυσμένες ή/και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (νησιωτικές περιοχές, ορεινές περιοχές), αφετέρου σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε μη προνομιούχες κοινωνικο-οικονομικά περιοχές.

4) Παρακολούθηση και αξιολόγηση του Έργου.Το δικό μας σχόλιο είναι ότι προσπάθειες σαν και αυτές είναι πολύ σημαντικές και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να έχουν μόνιμο χαρακτήρα, ώστε η ελληνική κοινωνία να εκπαιδευτεί στο να αναγνωρίζει τις έμφυλες διακρίσεις, να μάθει να ξεφεύγει των συγκεκριμένων καταπιεστικών στερεοτύπων και να βάλει ένα στοπ στην σχεδόν εμμονική επιβολή τους, προκειμένου κάποια στιγμή οι πολίτες αυτής της χώρας να ζουν και να αισθάνονται πραγματικά ελεύθεροι.Πηγή: esos.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου